Polityka prywatności

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów, przygotowaliśmy dokładny opis zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej: https://www.aps-kursy.pl/

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych serwisu https://www.aps-kursy.pl/, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu, z siedzibą w Nowince 1, 82-340 Tolkmicko, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5783159244.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z opisaną tu polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się wysyłając wiadomość na adres [email protected]

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu: realizacji umów, wystawiania faktur, regulowania płatności, marketingu własnych produktów lub usług oraz w celu zawarcia umowy. Pamiętaj, że posiadasz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów.

Twój dane osobowe nigdy nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c i f RODO.

Najważniejsze informacje (skrócona wersja)

Aby ułatwić Ci zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, przygotowaliśmy skróconą wersję, w której znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje.

Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, wykupując subskrypcję, zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej podstawy prawnej i uzasadnionej potrzeby.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Korzystamy z narzędzi analitycznych np. Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies analitycznych, czy nie.

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies marketingowych, czy nie.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy Linkedin.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu, z siedzibą w Nowince 1, 82-340 Tolkmicko, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5783159244.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres [email protected]. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Dąbrowskiego 7 lokal 6, 42-202 Częstochowa, NIP: 9492191021 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • ActiveCampaign LLC, 1 North Dearborn Street, Suite 500, Chicago, IL 60602, USA – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
 • FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051 - w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
 • Flow Enterprise LTD, z siedzibą w 59 Kingfisher Way, NW10 8TF Londyn, Wielka Brytania, numer rejestracyjny: 10774284 – w celach wykonywania usług marketingowe w oparciu o narzędzie Active Campaign,
 • Landingi Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Witkiewicza 6, NIP: PL6762461659 – w celu korzystania ze stron sprzedażowych, w których podawany jest adres email,
 • IFIRMA S.A., Grabiszyńska 241 B, 53-234, Wrocław, Dolnośląskie, NIP: 8981647572 – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli wystawiamy dla Ciebie fakturę,
 • WebinarJam, Genesis Digital, LLC 7660 Fay Ave #H184, La Jolla, CA 92037 – w celu realizacji webinarów dla studentów,
 • Livewebinar dostarczany przez RTCLab Sp. z o.o.. Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, NIP: 5842748894 – w celu realizacji webinarów dla studentów,
 • System płatności Tpay należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579 – w celu realizacji płatności, jeśli wybierzesz płatność za pomocą karty płatniczej lub przelewu online,
 • System płatności PayU należący do spółki PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495 – w celu realizacji płatności, jeśli wybierzesz płatność za pomocą karty płatniczej lub przelewu online,
 • Skyier należący do Maciej Loch IT MONSTER z siedzibą w Świętochłowicach 41-605, Bytomska 55/3, NIP: 6272739604 – w celu udostępniania studentom dostępu do zakupionych kursów,
 • Zapier, Inc. z siedzibą w San Francisco, 548 Market St. #62411 San Francisco, CA 94104-5401 – w celu automatyzacji procesów nadawania dostępów do zakupionych produktów online.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Udostępnianie danych

Twoje dane udostępniamy (jako odrębnemu administratorowi danych) wybranemu przez Ciebie podmiotowi realizującemu płatności online, jednak tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do obsługi wpłaty.

Przetwarzanie Twoich danych

Newsletter

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera lub wyrazić odrębną zgodę w procesie składania zamówienia.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego Active Campaign i przechowywane na serwerze zapewnianym przez ActiveCampaign LLC. lub serwerze zapewnianym przez FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona jak większość́ witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są̨ zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), jednak nie powodują̨ zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Pamiętaj, że korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć́ pliki cookies lub zablokować́ wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Na stronie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony (np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania)
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu strony
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu na stronie i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystania plików cookies przez Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/cookies

Facebook Pixel

Na stronie wykorzystywany jest w celach marketingowych Facebook Pixel. Jest to narzędzie dostępne w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.

Za pomocą tego narzędzia kieruję do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację.

Jeżeli chcesz poznać szczegółowe zasady działania i polityki prywatności związanej z narzędziem Facebook Pixel możesz je znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Pamiętaj również, że z poziomu własnego konta na Facebooku możesz zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Narzędzia społecznościowe

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter oraz LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Blog znajduje się na serwerach firmy zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: PL949-219-10-21. Informacje na temat polityki prywatności firmy możesz znaleźć pod adresem: https://zenbox.pl/regulaminy.html

Kontakt

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, że w dowolnej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.

W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

Lub wykorzystując pocztę tradycyjną: Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu, z siedzibą w Nowince 1, 82-340 Tolkmicko, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5783159244.

Zmiana polityki bezpieczeństwa Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo. Aktualny tekst polityki prywatności jest dostępny zawsze pod adresem: https://www.aps-kursy.pl/privacy

Wersja 1.0 (21.11.2022)